top of page

polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkowników strony www.woopa.pl (zwanej dalej „Strona”) przez spółkę cywilną WOOPA z siedzibą w Warszawie (02-791) przy ul. Stryjeńskich 17/55 (zwana dalej „woopa”).

administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest spółka cywilna woopa, z siedzibą w Warszawie, ul. Stryjeńskich 17/55, 02-791. NIP: 9512353048. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników w ramach Serwisu są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w treści  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. (zwane dalej „RODO”). Kontakt z Administratorem może się obywać w formie email hello@woopa.pl lub poprzez kontakt telefoniczny.

dane osobowe

Zakres danych przetwarzanych określa uzupełniony przez Użytkownika formularz kontaktowy na stronie i obejmuje adres poczty elektronicznej, imię Użytkownika oraz numer telefonu. Wysłane za pomocą formularza dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane do kontaktu z Użytkownikami.

 

Dane Użytkowników Serwisu będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania w ramach serwisu jest zgoda osoby, której dotyczy przetwarzanie.

 

Dane osobowe Użytkowników mogą być powierzane do przetwarzania (odbiorcami danych osobowych) są: wspólnicy spółki woopa, dostawca hostingu dla Strony oraz firma obsługująca technicznie Stronę. Dane osobowe zgromadzone przez woopę mogą być także udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom, w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa. Podmiot przetwarzający dane osobowe Użytkowników, w oparciu o Umowę powierzenia będzie przetwarzać od wejścia w życie RODO dane osobowe Użytkowników, za pośrednictwem innego podmiotu, wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody woopy.

 

Udostępnienie przez woopę danych osobowych Użytkowników innym podmiotom może nastąpić wyłącznie za uprzednio wyrażoną zgodą Użytkownika.

 

Użytkownikowi przysługuje prawo do: usunięcia danych osobowych zgromadzonych na ich temat zarówno z systemu woopy, jak i z baz podmiotów, współpracujących z woopą, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez woopę nt. Użytkownika oraz do otrzymania ich w strukturyzowanej formie, wniesienia skargi do organu nadzoru w sytuacji, w której Użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem oraz wniesienia środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko organowi nadzorczemu jako wobec podmiotu dopuszczającemu się naruszeń. Transfer danych osobowych do Państw trzecich będzie się odbywał zgodnie z RODO.

cookies

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer IP.

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

 

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

c) tworzyć listy odbiorców i emitować reklamy dopasowane do ich potrzeb i zainteresowań.

 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownik, za zgodą Użytkownika.

 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z z podstawowych funkcji strony. Służą do zapewnienia bezpieczeństwa, uwierzytelnienia i zarządzania siecią. Nie można ich wyłączyć;

b) „analityczne” pliki cookie, pomagające zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik wchodzi w interakcję ze stroną, wykrywające błędy i pozwalające lepiej dostosować strukturę i zawartość strony do potrzeb Użytkownika;

c) „funkcjonalne” pliki cookies, zbierające dane w celu zapamiętania dokonywanych przez Użytkownika wyborów. Zapewniają bardziej spersonalizowane korzystanie ze strony, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

d) „reklamowe” pliki cookies, służące do śledzenia skuteczności reklam. Umożliwiają wyświetlanie lepiej dopasowanych usług i reklam podczas wizyt Użytkownika na innych witrynach. Dzieje się to tylko wtedy, gdy została wyrażona zgoda w ustawieniach przeglądarki internetowej.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika, o ile taka opcja została wybrana przez Użytkownika w ustawieniach przeglądarki internetowej. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, za uprzednią zgoda Użytkownika, wyrażoną poprzez wybór ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik zgodnie z Rozporządzeniem e-Privacy może włączyć zapisywanie Cookies zewnętrznych na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki. Niewłączenie Cookies zewnętrznych oraz cookies innych niż sesyjne nie może spowodować niedostępności części lub całości funkcji Serwisu dla Użytkownika.

bottom of page